سانحه تصادف زنجان میانه
حادثه رانندگی در جاده میانه به زنجان سه نفر کشته درپی داشت ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

حادثه رانندگی در جاده میانه به زنجان سه نفر کشته درپی داشت

حادثه رانندگی در جاده میانه به زنجان سه نفر کشته درپی داشت به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- حادثه رانندگی صبح امروز در جاده میانه به زنجان سه نفر کشته درپی داشت.