سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی تحقق شعار سال مس سونگون
تکمیل زنجیره ارزش ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان‌شرقی ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

تکمیل زنجیره ارزش ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان‌شرقی

تکمیل زنجیره ارزش ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان‌شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی با تأکید بر برنامه ریزی هدفمند در راستای تحقق شعار سال، تکمیل زنجیره تأمین و زنجیره ارزش ظرفیت‌های مهم اقتصادی و صنعتی را اولویت این سازمان عنوان کرد.