سازمان حمل و نقل همگانی شهر گرمی
اطلاعیه سازمان حمل و نقل همگانی شهر گرمی ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعیه سازمان حمل و نقل همگانی شهر گرمی

سازمان حمل و نقل همگانی شهر گرمی در مورد افزایش کرایه میفرماید به گزارش اخبار شهر گرمی احتراما به استحضار می رساند افزایش کرایه تا‌کسی های شهری از سال ۱۴۰۰ بوده و درصورت مشاهده و یا گزارش دریافت کرایه اضافه با رانندگان خاطی طبق قانون برخورد میگردد . لذا از شهروندان گرامی خواهشمندیم از دادن […]