سازمان تبلیغات اسلامی حسن شعبانی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی
تغییر ساختارفرهنگی کشور ماموریت انقلابی سازمان تبلیغات اسلامی است 27 شهریور 1400

تغییر ساختارفرهنگی کشور ماموریت انقلابی سازمان تبلیغات اسلامی است

تغییر ساختارفرهنگی کشور ماموریت انقلابی سازمان تبلیغات اسلامی است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: «تغییر ساختار فرهنگی کشور» ماموریت بزرگ و انقلابی سازمان تبلیغات اسلامی است.