زندان زنجان
سارقان سابقه‌دار در ایام نوروز از زندان زنجان مرخص نمی‌شوند ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

سارقان سابقه‌دار در ایام نوروز از زندان زنجان مرخص نمی‌شوند

سارقان سابقه‌دار در ایام نوروز از زندان زنجان مرخص نمی‌شوند سارقان سابقه‌دار در ایام نوروز از زندان زنجان مرخص نمی‌شوند به گزارش کانال خبری زنجان به گفته رئیس‌کل دادگستری استان زنجان، محکومان جرایم مالی غیرعمد می‌توانند تعطیلات نوروز به مرخصی بروند.