زندانیان جرایم غیر عمد اردبیل ناصر عتباتی آزادی زندانیان آسیبهای اجتماعی
کمک مستقیم دانش‌آموزان اردبیل برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

کمک مستقیم دانش‌آموزان اردبیل برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد

کمک مستقیم دانش‌آموزان اردبیل برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرگزاری هاریکا، ناصر عتباتی در این باره اظهار کرد: شروع این کار که نشأت گرفته از حس نوع دوستی و انسان دوستانه است، صرفنظر از مبالغ اهدایی، کار بسیار ارزشمندی است لذا مسلماً استمرار و تداوم اینگونه اقدامات شایسته […]