رییس اتاق اصناف
رییس اتاق اصناف خلخال 28 فروردین 1400

رییس اتاق اصناف خلخال

رییس اتاق اصناف خلخال به گزارش اخبار شهر خلخال رییس اتاق اصناف خلخال اصناف متخلف که در روزهای با وضعیت کرونایی قرمز، واحد صنفی خود را تعطیل نکنند به مقام قضایی معرفی و واحد صنفی به مدت ۱۵ روز پلمب خواهد شد. وی بیان کرد: در اجرای مصوبات قرارگاه زیستی شهرستان، امروز بیش از ۸۰ […]