راهسازی اردبیل اعتبارات عمرانی جاده
 ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بزرگراه اردبیل- سرچم هزینه می‌شود ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

 ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بزرگراه اردبیل- سرچم هزینه می‌شود

 ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بزرگراه اردبیل- سرچم هزینه می‌شود به گزارش اخبار اردبیل  , محبوب حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار هاریکا، اظهار کرد: بعد از چندین ماه پیگیری و رایزنی استاندار اردبیل، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل و نمایندگان مرکز استان در سال ۹۹ مجوز ماده ۵۶ پروژه اردبیل- سرچم اخذ […]