دکتر کریمی شهردار پارس آباد
بازدید شهردار از پروژه های عمرانی در پارس آباد ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

بازدید شهردار از پروژه های عمرانی در پارس آباد

بازدید شهردار از پروژه های عمرانی به گزارش کانال خبری در اخبار پارس آباد دکتر کریمی شهردار پارس آباد به همراه مهندس وظیفه معاونت فنی و عمرانی شهرداری و مهندس اکسون مسئول واحد عمران از خیابان پزشکان و عملیات کانیوگزاری خیابان امام (ره) حدفاصل چهارراه امام راحل تا میدان قیام بازدید و از نزدیک در […]