دموکراسی افغانستان عابدین خرم
آمریکایی‌ها ۲۰سال با شعار گسترش دموکراسی افغانستان را اشغال کردند ۲۷ مرداد ۱۴۰۰

آمریکایی‌ها ۲۰سال با شعار گسترش دموکراسی افغانستان را اشغال کردند

آمریکایی‌ها ۲۰سال با شعار گسترش دموکراسی افغانستان را اشغال کردند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده سپاه عاشورا گفت: آمریکایی‌ها ۲۰ سال با شعار گسترش دموکراسی و مقابله با تروریسم افغانستان را اشغال کردند و یک ماه نیز نتوانستند مقابل طالبان دوام بیاورند.