دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) هفته دفاع مقدس تبریز
فرماندهان دفاع مقدس الگویی برای مردمی شدن مسئولان هستند ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

فرماندهان دفاع مقدس الگویی برای مردمی شدن مسئولان هستند

فرماندهان دفاع مقدس الگویی برای مردمی شدن مسئولان هستند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- امام جمعه خسروشاه گفت: فرماندهان دفاع مقدس الگویی برای مردمی شدن مسئولان هستند.