دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) جانبازان و ایثارگران صنعت موشک سازی
پشت جبهه‌ای به پهنای ایران/ تراش ادوات جنگی در یک کارگاه کوچک ۰۳ مهر ۱۴۰۰

پشت جبهه‌ای به پهنای ایران/ تراش ادوات جنگی در یک کارگاه کوچک

پشت جبهه‌ای به پهنای ایران/ تراش ادوات جنگی در یک کارگاه کوچک به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- من کمک دست پدرم در کارگاه تراشکاری بودم و در زمان جنگ در تولید و تراش ادوات نظامی فعالیت داشتیم.