دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) تبادل اسرا دوران دفاع مقدس
ناگفته‌های اسیری که طعم آزادی را دوبار چشید ۰۶ مهر ۱۴۰۰

ناگفته‌های اسیری که طعم آزادی را دوبار چشید

ناگفته‌های اسیری که طعم آزادی را دوبار چشید به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- محمد صادق غیبی از اسرای هشت سال دفاع مقدس بوده که هفت سال از عمر خود را در اردوگاه موصل ۲ سپری کرده و طعم آزادی را دوبار چشیده است.