دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) تبادل اسرا دوران دفاع مقدس
ناگفته‌های اسیری که طعم آزادی را دوبار چشید 06 مهر 1400

ناگفته‌های اسیری که طعم آزادی را دوبار چشید

ناگفته‌های اسیری که طعم آزادی را دوبار چشید به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- محمد صادق غیبی از اسرای هشت سال دفاع مقدس بوده که هفت سال از عمر خود را در اردوگاه موصل ۲ سپری کرده و طعم آزادی را دوبار چشیده است.