در اخبار کرونای ایران افزایش بیماران بدحال در بیمارستان‌ ها
در اخبار کرونای ایران افزایش بیماران بدحال در بیمارستان‌ ها ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

در اخبار کرونای ایران افزایش بیماران بدحال در بیمارستان‌ ها

در اخبار کرونای ایران افزایش بیماران بدحال در بیمارستان ها در اخبار کرونا در ایران افزایش بیماران بدحال در بیمارستان ها ,  پیش‌بینی سه هفته سخت و پر مرگ‌ومیر عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا: 🔹️اکنون بیمارستان ها به سرعت پر شدند و بیمارانی که بستری می‌شوند، عمدتا بیماران بدحال هستند و نمی‌توانیم سریع […]