دانش آموزان مدارس صدرا تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی حسن شعبانی میرحامد تقدیری
توجه به مسائل تربیتی و پرورشی دانش آموزان اولویت مدارس صدرا است ۰۴ مهر ۱۴۰۰

توجه به مسائل تربیتی و پرورشی دانش آموزان اولویت مدارس صدرا است

توجه به مسائل تربیتی و پرورشی دانش آموزان اولویت مدارس صدرا است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: توجه به مسائل تربیتی و پرورشی دانش آموزان اولویت مدارس صدرا است.