دانشگاه محقق اردبیلی کنفرانس بین المللی توسعه گردشگری
برگزاری کنفرانس بین‌المللی مدیریت توسعه گردشگری پایدار در اردبیل ۱۳ مهر ۱۴۰۰

برگزاری کنفرانس بین‌المللی مدیریت توسعه گردشگری پایدار در اردبیل

برگزاری کنفرانس بین‌المللی مدیریت توسعه گردشگری پایدار در اردبیل به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرنگار هاریکا، در جریان برگزاری این کنفرانس که عصر شنبه در اردبیل برگزار شد، رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: هر چند شرایط کرونایی محدودیت‌هایی را در توسعه صنعت گردشگری به وجود آورده اما دانشگاه محقق اردبیلی تلاش کرد […]