دادگستری آذربایجان شرقی انتخابات شورای شهر و روستا محبوب علیلو
استفاده از امکانات دولتی و عمومی له یا علیه کاندیداها جرم است ۰۳ خرداد ۱۴۰۰

استفاده از امکانات دولتی و عمومی له یا علیه کاندیداها جرم است

استفاده از امکانات دولتی و عمومی له یا علیه کاندیداها جرم است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دادستان تبریز گفت: استفاده از امکانات دولتی و عمومی له یا علیه کاندیداها جرم بوده و با مرتکبین بر اساس مقررات برخورد خواهد شد.