خطبه های نماز جمعه بناب امام جمعه بناب
دفاع مقدس دستاوردهای گرانبهایی برای ملت ایران به ارمغان آورد ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

دفاع مقدس دستاوردهای گرانبهایی برای ملت ایران به ارمغان آورد

دفاع مقدس دستاوردهای گرانبهایی برای ملت ایران به ارمغان آورد به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- امام جمعه بناب گفت: جنگ تحمیلی و دفاع مقدس دستاوردهای گرانبهایی را برای ملت ایران به ارمغان آورد.