حکم انتصاب اردبیل سازمان تامین اجتماعی سعید بشرخواه
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل منصوب شد 24 اردیبهشت 1400

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل منصوب شد

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل منصوب شد به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرگزاری هاریکا، طی حکمی از سوی مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور «افشین شیرزاده دولق» به سکانداری مدیریت این سازمان در استان اردبیل منصوب شد. پیش از این سعید بشرخواه مدیریت تأمین اجتماعی استان اردبیل را بر عهده داشت که […]