حقوق
با قرارداد کارمندی آشنا شوید و انواع آن را بدانید ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

با قرارداد کارمندی آشنا شوید و انواع آن را بدانید

منابع انسانی نقش بسیار مهمی در عملکرد و پیشرفت یک مجموعه دارند. مدیران شرکت‌ها و موسسات خصوصی، تلاش می‌کنند تا اشخاصی را استخدام کنند که فرایند رشد مجموعه را بهبود ببخشد یا روند آن را تسریع کند. به ‌همین جهت در سال‌های اخیر استخدام اشخاص متخصص و باتجربه نسبت ‌به گذشته افزایش داشته است. مدیران […]