جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اکبر فتحی اتاق اصناف
نظام صنفی کشاورزی سنگ بنای تشکیل اتاق اصناف است 26 مهر 1400

نظام صنفی کشاورزی سنگ بنای تشکیل اتاق اصناف است

نظام صنفی کشاورزی سنگ بنای تشکیل اتاق اصناف است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: نظام صنفی کشاورزی سنگ بنای تشکیل اتاق اصناف است و امروز بخش کشاورزی از ناکارآمدی بازرگانی محصولات و عدم وجود نظام بهره برداری رنج می برد.