جشنواره مطبوعات مرتضی شفیعی خانه مطبوعات
مهلت ارسال اثر به جشنواره مطبوعات آذربایجان‌شرقی تمدید شد 31 مرداد 1400

مهلت ارسال اثر به جشنواره مطبوعات آذربایجان‌شرقی تمدید شد

مهلت ارسال اثر به جشنواره مطبوعات آذربایجان‌شرقی تمدید شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دبیر پنجمین جشنواره مطبوعات، کانال خبری‌ها و پایگاه‌های خبری آذربایجان شرقی از تمدید مهلت ارسال اثر به جشنواره مطبوعات استان خبر داد.