جشنواره مطبوعات مرتضی شفیعی خانه مطبوعات
مهلت ارسال اثر به جشنواره مطبوعات آذربایجان‌شرقی تمدید شد ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

مهلت ارسال اثر به جشنواره مطبوعات آذربایجان‌شرقی تمدید شد

مهلت ارسال اثر به جشنواره مطبوعات آذربایجان‌شرقی تمدید شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دبیر پنجمین جشنواره مطبوعات، کانال خبری‌ها و پایگاه‌های خبری آذربایجان شرقی از تمدید مهلت ارسال اثر به جشنواره مطبوعات استان خبر داد.