جشنواره شهید رجایی استانداری آذربایجان شرقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی
معرفی برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی آذربایجان‌شرقی ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

معرفی برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی آذربایجان‌شرقی

معرفی برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی آذربایجان‌شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی آذربایجان‌شرقی با معرفی ۱۵ دستگاه برتر و تقدیر از این دستگاه‌ها به کار خود پایان داد.