تقسیمات کشوری تبریز استانداری آذربایجان شرقی
اعلام جزئیات تغییرات جدید تقسیمات کشوری در آذربایجان شرقی ۰۸ خرداد ۱۴۰۰

اعلام جزئیات تغییرات جدید تقسیمات کشوری در آذربایجان شرقی

اعلام جزئیات تغییرات جدید تقسیمات کشوری در آذربایجان شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- روستای «دیزج حسین بیگ» شهرستان مرند با تصویب هیات وزیران در جلسه دوم خرداد ماه جاری به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، به شهر تبدیل شد.