تعلیم و تربیت اسلامی اردبیل کمیته امداد امام خمینی
ارائه خدمات کمیته امداد اردبیل با رویکرد تربیتی و فهم قرآنی ۰۹ تیر ۱۴۰۰

ارائه خدمات کمیته امداد اردبیل با رویکرد تربیتی و فهم قرآنی

ارائه خدمات کمیته امداد اردبیل با رویکرد تربیتی و فهم قرآنی به گزارش اخبار اردبیل  , حامد رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار هاریکا، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی در نهاد کمیته امداد برای خانواده‌های تحت پوشش توانمندسازی در حوزه فرهنگی، تربیتی و سلامت فکری است که انتظار می‌رود با برنامه‌های مؤثر در این حوزه […]