تعاونی اشتغال پایدار شبستر
نقش ارزنده تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال پایدار شبستر ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

نقش ارزنده تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال پایدار شبستر

نقش ارزنده تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال پایدار شبستر به گزارش کانال خبری تبریز , شبستر- فرماندار شبستر به نقش ارزنده تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال پایدار این شهرستان اشاره کرد، گفت: کاهش نرخ بیکاری به شش درصد در شهرستان شبستر حاصل تلاش تعاونی‌ها است.