تربیت بدنی تبریز ورزش همگانی
تدوین سند چشم انداز ورزشی با محوریت توسعه ورزش همگانی 25 مرداد 1400

تدوین سند چشم انداز ورزشی با محوریت توسعه ورزش همگانی

تدوین سند چشم انداز ورزشی با محوریت توسعه ورزش همگانی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون تربیت بدنی سپاه تبریز گفت: سند چشم انداز ورزشی باشگاه مقاومت با محوریت توسعه ورزش همگانی در شهرستان تبریز تدوین شده است.