تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی حسن شعبانی آذرشهر
سرپرست جدید اداره تبلیغات اسلامی آذرشهر معرفی شد ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

سرپرست جدید اداره تبلیغات اسلامی آذرشهر معرفی شد

سرپرست جدید اداره تبلیغات اسلامی آذرشهر معرفی شد به گزارش کانال خبری تبریز , آذرشهر- سرپرست جدید اداره تبلیغات اسلامی آذرشهر در مراسمی با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی معرفی شد.