تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی حسن شعبانی بناب
بیان دستاوردهای نظام نباید زیر غبار بی تدبیری محو شود ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بیان دستاوردهای نظام نباید زیر غبار بی تدبیری محو شود

بیان دستاوردهای نظام نباید زیر غبار بی تدبیری محو شود به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: بیان دستاوردهای نظام نباید زیر غبار بی تدبیری محو شود.