تبریز کتاب و کتابخوانی معرفی کتاب
کتاب «تشخّص و هویت آذربایجان» در تبریز رونمایی شد 22 مرداد 1400

کتاب «تشخّص و هویت آذربایجان» در تبریز رونمایی شد

کتاب «تشخّص و هویت آذربایجان» در تبریز رونمایی شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- کتاب «تشخّص و هویت آذربایجان» به قلم علی آذریان در تبریز رونمایی شد.