تبریز مشروطه آثار تاریخی
خانه‌ تاریخی سردار ملی در تبریز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

خانه‌ تاریخی سردار ملی در تبریز

خانه‌ تاریخی سردار ملی در تبریز به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- خانه‌ ستارخان که بر سردر آن «خانه‌ ستارخان سردار ملی» حک شده است، در دوران مشروطه مقر فرماندهی مشروطه خواهان بود.