تبریز ماه محرم محرم 1400
سیاه پوش شدن ارگ تبریز و مصلی اعظم حضرت امام خمینی(ره) تبریز ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

سیاه پوش شدن ارگ تبریز و مصلی اعظم حضرت امام خمینی(ره) تبریز

سیاه پوش شدن ارگ تبریز و مصلی اعظم حضرت امام خمینی(ره) تبریز به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- ارگ تبریز و مصلی اعظم حضرت امام خمینی(ره) تبریز به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم سیاه پوش شد.