تبریز جشنواره مطبوعات مرتضی شفیعی
راهیابی۸۳ اثر به مرحله نهایی داوری جشنواره مطبوعات آذربایجان‌شرقی ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

راهیابی۸۳ اثر به مرحله نهایی داوری جشنواره مطبوعات آذربایجان‌شرقی

راهیابی۸۳ اثر به مرحله نهایی داوری جشنواره مطبوعات آذربایجان‌شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دبیر جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی گفت: از میان ۶۱۴ اثر رسیده به دبیرخانه مجازی پنجمین جشنواره مطبوعات آذربایجان‌شرقی، ۸۳ اثر به مرحله نهایی داوری راه یافتند.