بیمه بیکاری اردبیل جامعه کارگران اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اردبیل قاسم رحیمی بسته معیشتی کارفرمایان بیمه کارگران ساختمانی
تعداد کارگران بیمه شده ساختمانی در اردبیل به ۳۰ هزار نفر می‌رسد ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

تعداد کارگران بیمه شده ساختمانی در اردبیل به ۳۰ هزار نفر می‌رسد

تعداد کارگران بیمه شده ساختمانی در اردبیل به ۳۰ هزار نفر می‌رسد به گزارش اخبار اردبیل  , قاسم رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار هاریکا، با اشاره به تعداد کل کارگران فعال و بیمه‌شده استان اظهار کرد: در حال‌حاضر ۱۱۱ هزار کارگر بیمه‌شده و فعال در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی وجود دارند که سهم کارگران […]