بناب کمیسیون اقتصادی مجلس محمد باقری بنابی
اختصاص ۴۰هزار میلیارد ریال برای توسعه فازهای ۳و ۴نیروگاه بناب ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

اختصاص ۴۰هزار میلیارد ریال برای توسعه فازهای ۳و ۴نیروگاه بناب

اختصاص ۴۰هزار میلیارد ریال برای توسعه فازهای ۳و ۴نیروگاه بناب به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از اختصاص ۴۰هزار میلیارد ریال برای توسعه فازهای ۳و ۴نیروگاه بناب خبر داد.