بناب میراث فرهنگی میراث فرهنگی آذربایجان شرقی
تبدیل روستای تاریخی صور بناب به پایگاه ملی میراث فرهنگی 27 اردیبهشت 1400

تبدیل روستای تاریخی صور بناب به پایگاه ملی میراث فرهنگی

تبدیل روستای تاریخی صور بناب به پایگاه ملی میراث فرهنگی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی از تبدیل روستای تاریخی صور شهرستان بناب به پایگاه ملی میراث فرهنگی خبر داد.