بناب میراث فرهنگی میراث فرهنگی آذربایجان شرقی
تبدیل روستای تاریخی صور بناب به پایگاه ملی میراث فرهنگی ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

تبدیل روستای تاریخی صور بناب به پایگاه ملی میراث فرهنگی

تبدیل روستای تاریخی صور بناب به پایگاه ملی میراث فرهنگی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی از تبدیل روستای تاریخی صور شهرستان بناب به پایگاه ملی میراث فرهنگی خبر داد.