بناب مواد مخدر کشف مواد مخدر
افزایش ۱۵ درصدی کشفیات مواد مخدر در شهرستان بناب ۲۸ مهر ۱۴۰۰

افزایش ۱۵ درصدی کشفیات مواد مخدر در شهرستان بناب

افزایش ۱۵ درصدی کشفیات مواد مخدر در شهرستان بناب به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- جانشین فرمانده انتظامی بناب از افزایش ۱۵ درصدی کشفیات مواد مخدر در شهرستان بناب خبر داد.