بناب فرماندار بناب اعتبارات عمرانی
اعتبارات قطره چکانی نمی‌تواند زیرساخت‌های اساسی بناب را تکمیل کند ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

اعتبارات قطره چکانی نمی‌تواند زیرساخت‌های اساسی بناب را تکمیل کند

اعتبارات قطره چکانی نمی‌تواند زیرساخت‌های اساسی بناب را تکمیل کند به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب گفت: با اعتبارات قطره چکانی نمی‌توانیم پروژه‌های اساسی و در خور نام شهرستان بناب را اجرا کرده و زیرساخت ها را تکمیل کنیم.