بناب فرمانداری بناب مناسب سازی معابر
مناسب سازی اماکن شهری بناب برای سالمندان ضروری است ۱۱ مهر ۱۴۰۰

مناسب سازی اماکن شهری بناب برای سالمندان ضروری است

مناسب سازی اماکن شهری بناب برای سالمندان ضروری است به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب با بیان اینکه مناسب سازی اماکن شهری بناب برای سالمندان ضروری است، گفت: در مناسب سازی اماکن شهری صرفاً نباید به برگزاری جلسات بسنده کرد.