بناب فرمانداری بناب صنایع تبدیلی
ایجاد شهرک صنعتی صنایع تبدیلی و غذایی در بناب ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

ایجاد شهرک صنعتی صنایع تبدیلی و غذایی در بناب

ایجاد شهرک صنعتی صنایع تبدیلی و غذایی در بناب به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب گفت: شهرک صنعتی صنایع تبدیلی و غذایی در بخش کشاورزی در این شهرستان ایجاد می‌شود.