بناب فرمانداری بناب جانبازان و ایثارگران
کم توجهی به نیروهای ایثارگر از ناحیه هر دستگاهی غیرقابل قبول است 04 مهر 1400

کم توجهی به نیروهای ایثارگر از ناحیه هر دستگاهی غیرقابل قبول است

کم توجهی به نیروهای ایثارگر از ناحیه هر دستگاهی غیرقابل قبول است به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب با بیان اینکه کم توجهی به نیروهای ایثارگر از ناحیه هر دستگاهی غیرقابل قبول است، گفت: اجازه نخواهیم داد به قشر ایثارگر جامعه توهین و کم احترامی شود.