بناب فرمانداری بناب جانبازان و ایثارگران
کم توجهی به نیروهای ایثارگر از ناحیه هر دستگاهی غیرقابل قبول است ۰۴ مهر ۱۴۰۰

کم توجهی به نیروهای ایثارگر از ناحیه هر دستگاهی غیرقابل قبول است

کم توجهی به نیروهای ایثارگر از ناحیه هر دستگاهی غیرقابل قبول است به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب با بیان اینکه کم توجهی به نیروهای ایثارگر از ناحیه هر دستگاهی غیرقابل قبول است، گفت: اجازه نخواهیم داد به قشر ایثارگر جامعه توهین و کم احترامی شود.