بناب رئیس جمهور اسلامی ایران سیدابراهیم رئیسی
رئیس جمهور جدید مدیران کارآمد و جهادی انتخاب کند ۰۸ مرداد ۱۴۰۰

رئیس جمهور جدید مدیران کارآمد و جهادی انتخاب کند

رئیس جمهور جدید مدیران کارآمد و جهادی انتخاب کند به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- امام جمعه موقت بناب گفت: رئیس جمهور جدید باید در انتخاب مدیران کارآمد و جهادی قدم بردارد.