بناب دانشگاه های ایران محمد باقری بنابی
ضرورت ساماندهی مراکز آموزش عالی کشور در دولت جدید ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

ضرورت ساماندهی مراکز آموزش عالی کشور در دولت جدید

ضرورت ساماندهی مراکز آموزش عالی کشور در دولت جدید به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- نماینده مردم بناب و خوشه هاریکا در مجلس گفت: گسترش بیش از اندازه مراکز آموزشی غیرانتفاعی ضربه بسیار سختی به پیکره دانشگاه‌های کشور وارد کرده و براین اساس ساماندهی مراکز آموزشی ضروری است.