بسیج رسانه جشنواره ابوذر اصحاب رسانه
پنجمین جشنواره ابوذر با شعار قوت و هوشمندی رسانه‌ای برگزار می شود ۱۲ مهر ۱۴۰۰

پنجمین جشنواره ابوذر با شعار قوت و هوشمندی رسانه‌ای برگزار می شود

پنجمین جشنواره ابوذر با شعار قوت و هوشمندی رسانه‌ای برگزار می شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مسئول بسیج رسانه استان آذربایجان شرقی گفت: پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر با شعار قوت و هوشمندی رسانه‌ای برگزار می شود.