بازدید نوروزی شهردار پارس آباد از واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی
بازدید نوروزی شهردار پارس آباد از واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

بازدید نوروزی شهردار پارس آباد از واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی

بازدید نوروزی شهردار پارس آباد از واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی بازدید نوروزی شهردار از واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی به گزارش کانال خبری پارس آباد , مهندس فروزنده شهردار پارس آباد در لحظه تحویل سال با حضور خود در آتش نشانی ، سال جدید را با ماموران آتش نشانی و خدمات ایمنی […]