بازآفرینی شهری ایران اردبیل خلخال فرمانداری خلخال محبوب حیدری راه و شهرسازی اردبیل
۴۰ میلیارد ریال برای طرح‌های بازآفرینی خلخال اختصاص یافت ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

۴۰ میلیارد ریال برای طرح‌های بازآفرینی خلخال اختصاص یافت

۴۰ میلیارد ریال برای طرح‌های بازآفرینی خلخال اختصاص یافت به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرنگار هاریکا، محبوب حیدری شامگاه جمعه در نشست با نماینده مردم خلخال و کوثر و فرماندار شهرستان خلخال در بررسی طرح‌های حوزه راه و شهرسازی اظهار کرد: در گام اول با تأمین زمین رایگان برای احداث ۱۴۰ واحد مسکن […]