بابک رضی منش فرماندار شهرستان اسکو واکسن کرونا
شهرستان اسکو در واکسیناسیون علیه کرونا پیشتاز است 20 شهریور 1400

شهرستان اسکو در واکسیناسیون علیه کرونا پیشتاز است

شهرستان اسکو در واکسیناسیون علیه کرونا پیشتاز است به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو گفت: رکورد واکسیناسیون در یک روز با تزریق ۵۳۰۰ دوز شکسته شده و اسکو شهرستان پیشتاز آذربایجان شرقی در این زمینه است.