بابک رضی منش فرماندار شهرستان اسکو واکسن کرونا
شهرستان اسکو در واکسیناسیون علیه کرونا پیشتاز است ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

شهرستان اسکو در واکسیناسیون علیه کرونا پیشتاز است

شهرستان اسکو در واکسیناسیون علیه کرونا پیشتاز است به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو گفت: رکورد واکسیناسیون در یک روز با تزریق ۵۳۰۰ دوز شکسته شده و اسکو شهرستان پیشتاز آذربایجان شرقی در این زمینه است.