بابک رضی منش فرماندار شهرستان اسکو انتخابات شورای شهر و روستا بررسی صلاحیت
تأیید صلاحیت ۹۳ درصد از داوطلبان انتخابات شوراها در شهرستان اسکو ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

تأیید صلاحیت ۹۳ درصد از داوطلبان انتخابات شوراها در شهرستان اسکو

تأیید صلاحیت ۹۳ درصد از داوطلبان انتخابات شوراها در شهرستان اسکو به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو از تأیید صلاحیت ۹۳ درصد از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی این شهرستان خبر داد.