بابک رضی منش فرماندار شهرستان اسکو اسکو
شهر جدید سهند ظرفیت بی نظیری برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی دارد ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

شهر جدید سهند ظرفیت بی نظیری برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی دارد

شهر جدید سهند ظرفیت بی نظیری برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی دارد به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو گفت: شهر جدید سهند ظرفیت بی نظیری برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی دارد.