بابک رضی منش فرماندار شهرستان اسکو اسکو آمار کرونا واکسیناسیون
تزریق ۵۳۰۲۰ دوز واکسن کرونا در سطح شهرستان اسکو ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

تزریق ۵۳۰۲۰ دوز واکسن کرونا در سطح شهرستان اسکو

تزریق ۵۳۰۲۰ دوز واکسن کرونا در سطح شهرستان اسکو به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو با اشاره به آمار واکسیناسیون کرونا در این شهرستان گفت: تاکنون تعداد ۵۳۰۲۹ دوز واکسن کرونا براساس اولویت وزارت بهداشت و درمان در اسکو تزریق شده است.